Nạp C mùa Covid

GUfoods
Thứ Sáu, 27/08/2021

Không chỉ gợi ý cho thời điểm hiện tại, bạn thương nhớ lưu ngay để đảm bảo nạp đều vitamin C hằng ngày nha!"

Vitamin C tính trên 1 quả trái cây
________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

 Tags: