Tuyển Dụng

Tuyển dụng Chuyên viên Digital Marketing

Lio 21/06/2021
GIỚI THIỆU GUfoods là nhà bán lẻ online đa kênh kết hợp thương mại điện tử, cung cấp một cách chọn lọc các thực phẩm made-in-Vietnam...

Tuyển dụng Thực tập sinh Digital Marketing

Lio 21/06/2021
GIỚI THIỆU GUfoods là nhà bán lẻ online đa kênh kết hợp thương mại điện tử, cung cấp một cách chọn lọc các thực phẩm made-in-Vietnam...

Tuyển dụng Thực tập sinh Thương mại điện tử

Lio 21/06/2021
GIỚI THIỆU GUfoods là nhà bán lẻ online đa kênh kết hợp thương mại điện tử, cung cấp một cách chọn lọc các thực phẩm made-in-Vietnam,...

Nhân viên kinh doanh Thương mại điện tử (Intern / Fresher) full-time

Lio 21/06/2021
GIỚI THIỆU CÔNG TY GUfoods là nhà bán lẻ online đa kênh kết hợp thương mại điện tử, cung cấp một cách chọn lọc các thực phẩm made-in-Vi...

[HCM - Q. 12] Tuyển dụng Nhân viên Logistics (Intern/Fresher) full-time

Lio 21/06/2021
GIỚI THIỆU CÔNG TY GUfoods là nhà bán lẻ online đa kênh kết hợp thương mại điện tử, cung cấp một cách chọn lọc các thực phẩm made-in-...

[BMT] GUfoods tuyển dụng Nhân viên Digital Marketing

Lio 21/06/2021
GIỚI THIỆU CÔNG TY GUfoods là nhà bán lẻ online đa kênh kết hợp thương mại điện tử, cung cấp một cách chọn lọc các thực phẩm made-in-...
Nhận thông tin về lối sống healthy từ GU

Giỏ hàng