Công ty TNHH Nguyên Bảo Foods

Địa chỉ: 505 đường Trung Mỹ - Tân Xuân, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 0332344914 (giờ hành chính)

Liên hệ với chúng tôi