GUfoods

Calories của các thực phẩm biển

GUfoods 24/11/2021

Mực, tôm, cá, cua,... ở đây có ai là fan cứng của hải sản không ta?

Không đợi lâu nữa, GU liền ra lò lượng calories của các thực phẩm biển quen thuộc, bạn thương ngó ngó ngay nào! 🌻🌻

Calories của các thực phẩm biển

Calories của các thực phẩm biển

Bạn thương nhất định phải xem ngay: Calories của các loại bánh bao phổ biến

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (8:00 - 17:00)
💬: m.me/gufoods

Bạn đang xem: Calories của các thực phẩm biển
Bài trước Bài sau
Nhận thông tin về lối sống healthy từ GU

Giỏ hàng