Calories của các loại bánh bao phổ biến

GUfoods
Thứ Sáu, 19/11/2021

Nếu mà tò mò thì GU đây lại xuất hiện để tháo gỡ những thắc mắc của bạn thương đây. Check ngay nhé! 🌻🌻

Calories của các loại bánh bao phổ biến

Ngoài bánh bao, nhà GU còn có chỉ số calories của các loại chè, bạn thương xem ngay: Trời đã vào hè, làm ngay chén chè nhé!

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (8:00 - 17:00)
💬: m.me/gufoods

 Tags: