Làm ngay chén chè!

GUfoods
Thứ Sáu, 27/08/2021

Ấy ấy, nhưng mà tụi mình đang ăn kiêng nè, nên ăn chè cũng nên để ý chút đỉnh xem mình đã nạp bao nhiêu calories nha. Check cùng GU để được ăn chè, mà vẫn kiểm soát hành trình ăn kiêng!!!

Calories tính trên 300ml chè


________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods
 

 Tags: