Các website giúp bạn thương lên meal plan hợp - văn - lý

GUfoods
Thứ Sáu, 27/08/2021

Những web sau đây không chỉ giúp bạn thương tính toán cụ thể bữa nào ăn món gì, mà còn mách nhiều tip hay. Quan trọng là đều free đó

https://www.eatthismuch.com/

 

https://www.mydietmealplan.com/

 

https://www.sparkpeople.com/

Bạn thương cũng có thể tìm hiểu qua công cụ tính TDEE nha!
________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

 Tags: