GUfoods

Các website giúp bạn thương lên meal plan hợp - văn - lý

GUfoods 25/06/2021

Tính toán calories và lên meal plan chắc là việc đau đầu, tốn não nhất đúng không các bạn thương?

Những web sau đây không chỉ giúp bạn thương tính toán cụ thể bữa nào ăn món gì, mà còn mách nhiều tip hay. Quan trọng là đều free đó

https://www.eatthismuch.com/

https://www.mydietmealplan.com/

https://www.sparkpeople.com/

Bạn thương cũng có thể tìm hiểu qua công cụ tính TDEE nha!
________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

Bạn đang xem: Các website giúp bạn thương lên meal plan hợp - văn - lý
Bài trước Bài sau
Nhận thông tin về lối sống healthy từ GU

Giỏ hàng