So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô

GUfoods
Thứ Tư, 13/10/2021

Cùng GU ngó nghía xem giữa hoa quả tươi và hoa quả sấy khô đã đấu đá nhau như thế nào nhé! 😝

So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô

So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô

So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô

So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô

Bạn thương có thể đọc: Calories trong các loại trái cây

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

 Tags: