GUfoods

So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô

GUfoods 13/10/2021

Một cuộc chiến nảy lửa xảy ra trong hội người chơi hệ trái cây, bạn thương đã biết chưa?

Cùng GU ngó nghía xem giữa hoa quả tươi và hoa quả sấy khô đã đấu đá nhau như thế nào nhé! 😝

So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô

So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô

So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô

So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô

Bạn thương có thể đọc: Calories trong các loại trái cây

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

Bạn đang xem: So sánh calories của hoa quả tươi và hoa quả sấy khô
Bài trước Bài sau
Nhận thông tin về lối sống healthy từ GU

Giỏ hàng