GUfoods

So sánh calo trứng gà và các loại trứng khác

GUfoods 08/09/2021

Vẫn là trứng... nhưng là những loại trứng khác nhau.

Hôm nay GU chọn trứng cút để hoàn thiện bữa ăn healthy đó, bạn thương thì sao? 😝😝

So sánh calo trứng gà và các loại trứng khác

So sánh calo trứng gà và các loại trứng khác

Bạn thương có biết, trứng gà nấu theo nhiều cách khác nhau chứa bao nhiêu calo không? Tìm hiểu cùng GU nhé!

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

Bạn đang xem: So sánh calo trứng gà và các loại trứng khác
Bài trước Bài sau
Nhận thông tin về lối sống healthy từ GU

Giỏ hàng