GUfoods

Nghỉ lễ - Đọc sách - Thanh lọc tâm hồn

GUfoods 23/06/2021

Đây là những đầu sách nho nhỏ về mối quan hệ to lớn giữa thực phẩm, cuộc sốngnền kinh tế. Chia sẻ từ những tác giả này đã giúp GUfoods nghiệm ra được ý nghĩa của câu you are what you eat - bạn là những gì bạn ăn.


"Cuộc cách mạng một-cọng-rơm": góc nhìn về triết lý phật giáo của một người làm nông tự nhiên Nhật Bản.


"Nhân tố Enzym": góc nhìn về mối quan hệ giữa thực phẩm và cuộc sống của một bác sĩ đầu ngành về tiêu hoá.


"Thế lưỡng nan của loài ăn tạp": góc nhìn về nguồn góc “dầu mỏ” của tất cả các loại thực phẩm trên các kệ hàng siêu thị.


Đọc thêm: Các đầu sách mà bạn thương nhất định không nên bỏ lỡ
-------------------------------------------------
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬. 𝐖𝐞𝐥𝐥 𝐭𝐚𝐢𝐥𝐨𝐫𝐞𝐝.
🌐: gufoods.com
☎️️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

Tags: Self-love
Bạn đang xem: Nghỉ lễ - Đọc sách - Thanh lọc tâm hồn
Bài trước Bài sau
Nhận thông tin về lối sống healthy từ GU

Giỏ hàng