Nên và không nên làm gì khi bị mụn?

GUfoods
Thứ Tư, 10/11/2021

😁 Ở đây GU có vài lưu ý nho nhỏ trong quá trình xử bé mụn, bạn thương áp dụng ngay để thật rạng rỡ cho những ngày sắp tới nhé! 🌻🌻

Nên và không nên làm gì khi bị mụn?

Bạn thương có thể đọc: Tại sao chúng ta hay nhớ nhớ quên quên?

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

 Tags: