GUfoods

Làm gì trong ngày thất tịch?

GUfoods 18/08/2021

Ỏ, vù cái lại đến một Thất Tịch nữa rồi, không biết mấy bạn năm ngoái ăn chè đậu đỏ giờ có người yêu chưa ta, hay là đổi đối tượng hai ba bận rồi cũng nên.

Thất Tịch năm nay hẳn là không được đi chùa cầu duyên như mọi năm, thôi thì mình ở nhà làm cô gái đảm đang, nấu ngay nồi chè to rồi đợi real love xuất hiện keke. 💚💚

Làm gì trong ngày thất tịch?Bạn thương có thể xem: HEALTHY DIET - Chế độ ăn uống lành mạnh

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

Tags: Self-love
Bạn đang xem: Làm gì trong ngày thất tịch?
Bài trước Bài sau
Nhận thông tin về lối sống healthy từ GU

Giỏ hàng