[Google Maps] - Trợ thủ lưu giữ kỷ niệm

GUfoods
Thứ Sáu, 27/08/2021

Mình rất thích thêm vào bản đồ những địa điểm ở middle of no where, với mọi người chắc cũng không có gì đặc sắc, mà mình vẫn có những gì đó rất riêng ở những nơi này. Mình cũng rất thích thêm những tấm ảnh của bản thân vào những nơi đã đi qua, lâu lâu nhìn lại thấy chỗ đó thành top địa điểm này nọ. Thấy mà vui.

Ráng sao làm có tiền đi du lịch nhiều để chừng 2-3 năm nữa lên level 10 của Google Local Guide.

#kaiquanx2

Google Maps

 Tags: