Circle K - Chuẩn gu healthy

GUfoods
Thứ Sáu, 27/08/2021

Check ngay để nhỡ hôm nay có tạt ngang Circle K thì mình còn biết chọn món gì để vẫn ăn ngon mà hổng lo calories bị lố nè bạn thương ơi!

Calories tính trên 1 phần ăn
________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

 Tags: