Calories của các thức uống Gong Cha

GUfoods
Thứ Tư, 10/11/2021

🥤🥤 Ở đây GU có một vài chỉ số calories của các thức uống Gong Cha, bạn thương ngó nghía ngay nhé! 🌻🌻Calories của các thức uống Gong Cha

Calories của các thức uống Gong Cha

GU còn có thật nhiều bài viết tương tự đối với The Coffee House, Highlands Coffee, Phúc Long,... Bạn thương xem ngay nhé!

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

 Tags: