GUfoods

Calories của các món rau nhà họ cải

GUfoods 06/10/2021

Tin được hông? Một bó rau cải lớn thiệt lớn mà hàm lượng calories bé tí tẹo, ấy thế còn cung cấp được nhiều nướchàm lượng dinh dưỡng cao.

💚 Tăng cường tấn công họ nhà Cải nào bạn thương ơi! 💚

Calories của các món rau nhà họ cải

Giải mã các loại rau cải thường ngày có thể khiến bạn thương thích thú đó!

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods

Bạn đang xem: Calories của các món rau nhà họ cải
Bài trước Bài sau
Nhận thông tin về lối sống healthy từ GU

Giỏ hàng