Calories các món ăn từ khoai

GUfoods
Thứ Tư, 22/12/2021

🍠🍠 Người bạn thân thiết với tụi mình nhất là KHOAI cũng không ngoại lệ, cùng GU check ngay calories với mỗi món khoai để có sự lựa chọn hợp lý nha.🌻🌻

Calories các món ăn từ khoai

Bạn thương nên đọc ngay: Calories gia vị nhà bếp

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (8:00 - 17:00)
💬: m.me/gufoods

 Tags: