Calo ở từng bộ phận thịt của gà

GUfoods
Thứ Tư, 10/11/2021

Ở đây GUfoods có vài chỉ số calories từng bộ phận của gà, bạn thương nhanh tay note lại để mà còn lên meal plan thiệt là healthy & balance nhá! ^^ 🌻🌻

Calo ở từng bộ phận thịt của gà

Bạn thương có thể đọc: Calories trong các loại bánh truyền thống Việt Nam

________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Ăn Healthy Cũng Phải Có GU
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (9:00 - 18:00)
💬: m.me/gufoods
#gufoods #banhgaolutgufoods #gufoodsvietnam

 Tags: