Body positive và hành trình yêu những điều không hoàn hảo

GUfoods
Thứ Bảy, 03/12/2022

💓"Body positive" là một trong những thuật ngữ không quá xa lạ đối với chúng mình. Body positive chính là cách bạn thương tự tin và học cách yêu bản thân, kể cả đó là những khuyết điểm trên cơ thể bạn.

Trào lưu này hiện đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ của giới trẻ và sức lan tỏa của nó hiện đang ngày càng lớn mạnh🔥

🌻Cùng GU tìm hiểu ngay nhé!

Body positive và hành trình yêu những điều không hoàn hảo

Body positive và hành trình yêu những điều không hoàn hảo

Body positive và hành trình yêu những điều không hoàn hảo

Body positive và hành trình yêu những điều không hoàn hảo

Body positive và hành trình yêu những điều không hoàn hảo

Body positive và hành trình yêu những điều không hoàn hảo

Body positive và hành trình yêu những điều không hoàn hảo

Đi sâu vào thế giới nội tâm của những người hướng nội để xem Bạn thương hướng nội sẽ hạnh phúc hơn khi.... nhé!
________________________
𝐆𝐔𝐟𝐨𝐨𝐝𝐬 - Một chút ngon lành
🌐: gufoods.com
☎️: 032 674 2977 (8:00 - 17:00)
💬: m.me/gufoods
🛒 GUfoods Miền Bắc: https://shope.ee/89rpADQ93Y

 Tags: