GUfoods rice cracker from Vietnam

RICE CRACKER

GUfoods rice cracker is made from Vietnam finest red rice using Korean technology. No oil, sugar and preservatives.

Rice Cracker Product Line

Gợi Ý Sử Dụng Bánh Gạo Lứt

GUfoods rice cracker from Vietnam

Poke Ahi

Xem chi tiết
GUfoods rice cracker from Vietnam

Greek Yogurt

Xem chi tiết
GUfoods rice cracker from Vietnam

Desserts

Xem chi tiết

More From GU ?

Nhận thông tin về lối sống healthy từ GU

Giỏ hàng